Дејност

Во овој момент Лотарија на Македонија АД Скопје ги врши слдните дејности:

CITI CLUB CASINO

City club казината-Автомат клубовите на Лотарија Македонија АД Скопје можете да ги најдете на следните локации:

  1. Унија Скопје-ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.28(до студентски дом Кузман)
  2. Сити клуб Скопје-ул.Македонија 11-а
  3. Битола-ул.Климент Охридски-Пелагонка 2 лок.4

Лотарија на Македонија е мастердилер на ОНЕ од 2003год.

Лотарија на Македонија ја продава целата палета на производи и услуги што ја нуди ОНЕ и тоа мобилна телефонија, фиксна телефонија, интернет и телевизија.

Како мастердилер на ОНЕ има своја продажна мрежа низ целата територија на Република Македонија. Објектите се категоризираат според нормите кои се одредени од страна на ОНЕ.

Лотарија на Македонија располага со 5 (пет) објекти кои ја продаваат целата палета на производи и услуги што ја нуди ОНЕ и околу 100 објекти кои продаваат надополнување на кредит и при пејд производи.

И покрај големата конкуренција на пазарот и понудите од другите мобилни оператори Лотарија на Македонија успева да ја задржи својата претплатничка база и воедно континуирано ја зголемува.