СОБРАНИЕ - мај 2018

Превземете го јавниот повик за собрание - мај 2018

Годишно акционерско собрание, мај 2018 година

 

                                                                   ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Контакт

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
Адреса:Ул.Македонија 11-а Скопје
Телефон: +389 3235 122
Факс:+ 389 3125 095